NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN- Chương 17(Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 17: Ta muốn kháng án

Về nhà chính là về lại thiên đường. Đọc tiếp

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN- Chương 13-14-15-16(Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 13: Hai tiểu hài tử

Rất lâu rồi chưa có tới vườn bách thú, hậu quả chính là chơi vui đến quên cả trời đất, biết Tư Húc Đọc tiếp

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯƠI QUÁ TIỂU NHÂN- Chương 9-10-11-12(Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 9: Thịnh Thế Phong Vân bị diệt (thượng)

Login, bạch y nữ tử đứng giữa Thêu Hoa lâm, thanh lệ tuyệt trần.

[Thế giới] Đọc tiếp

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯƠI QUÁ TIỂU NHÂN- Chương 6-7-8 (Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 6: Hắc ám điện tháp

Tư Húc, tên gia hỏa…….

Trở lại phòng ngủ, Liễu Thủy mở ra trò chơi, đăng nhập. Đọc tiếp

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯƠI QUÁ TIỂU NHÂN- PN 2(Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp mặt (Tự đặt ^^)

 

Trung học Thụ Đức là trung học nổi danh nhất thị trấn A. Ở trong bao gồm sơ trung, trung học Đọc tiếp