NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯƠI QUÁ TIỂU NHÂN- Vĩ Thanh

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯƠI QUÁ TIỂU NHÂN Tiếp tục đọc

Advertisements

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN- Chương 17(Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: https://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 17: Ta muốn kháng án

Về nhà chính là về lại thiên đường. Tiếp tục đọc

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN- Chương 13-14-15-16(Q3)

NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐẠI THẦN, NGƯỜI QUÁ TIỂU NHÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: TƯ ĐỒ HIỂU SA

BETA: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: https://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 13: Hai tiểu hài tử

Rất lâu rồi chưa có tới vườn bách thú, hậu quả chính là chơi vui đến quên cả trời đất, biết Tư Húc Tiếp tục đọc